Powrót do Grupy duszpasterskie

Franciszkański Zakon Świeckich

„Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy! (PnP)

Informacja o spotkaniu dot. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

W dniu 17.04.2021 r. odbyło się spotkanie osób, które pragną pogłębić swoje życie duchowe poprzez rozwijanie cech duchowości właściwej charyzmatowi Św. Franciszka we Franciszkańskim Zakonie Świeckich.

Spotkanie prowadził O. Marian Jarząbek z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, przybliżając Regułę życia Franciszkanów Świeckich, którą jest „zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi”. 

Ojciec Marian zadeklarował swą pomoc w tworzeniu grupy FZŚ w naszej parafii, aby osoby świeckie, którym szczególnie bliska jest duchowość franciszkańska,  mogły czynnie uczestniczyć  w życiu Kościoła, służąc Bogu i bliźnim, jak też, w świetle słów Św. Pawła: „zło dobrem zwyciężaj”, odkrywać i wypełniać swoje powołanie – przechodząc od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii.

Chętnych, którzy chcieli by dołączyć do FZŚ zapraszamy do kontaktu z kancelarią parafialną.

20 stycznia 2022 r. odbyło się uroczyste przyjęcie pięciu braci i sióstr do postulatu Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Z tą datą rozpoczęło się dzieło Trzeciego Zakonu w naszej parafii.

Permalink do tego artykułu: http://swietaanna.mkw.pl/?page_id=5800