Powrót do Grupy duszpasterskie

Neokatechumenat

Ikona

Droga Neokatechumenalna została zdefiniowana przez Jego Świątobliwość Jana Pawła II jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów współczesnych.

Pozostaje ona w służbie Biskupowi jako jeden ze sposobów diecezjalnej formacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary.

Neokatechumenat, czyli katechumenat pochrzcielny skierowany jest do:

– tych, którzy pragną pogłębić swoją wiarę i prowadzić ją ku dojrzałości

– tych, którzy nie byli wystarczająco ewangelizowani i katechizowani

– tych, którzy oddalili się od Kościoła

– tych, którzy pochodzą z innych wyznań chrześcijańskich, lub byli nieochrzczeni

W centrum Katechumenatu znajduje się przepowiadanie Kerygmatu (Dobrej Nowiny), który prowadzi do przemiany życia moralnego i nawrócenia.

Neokatechumenat opiera się na trzech podstawowych elementach (trójnogu) życia chrześcijańskiego: Słowo Boże, Liturgia i Wspólnota.

Rozpoczęcie Drogi Neokatechumenalnej w parafii – na zaproszenie proboszcza – inicjuje cykl katechez, zwanych katechezami początkowymi głoszonymi przez katechetów świeckich wraz z prezbiterem. Uczestnicząc w nich mogą dorośli i młodzież.

Permalink do tego artykułu: http://swietaanna.mkw.pl/?page_id=3735

WP Facebook Like Send & Open Graph Meta powered by TutsKid.com.