Powrót do Cmentarze

Pogrzeb katolicki

Wszystkie formalności związane z organizacją pogrzebu katolickiego można ustalić w kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy.Przy wizycie w kancelarii parafialnej potrzebny będzie:

  • odpis aktu zgonu osoby zmarłej.
  • w przypadku pogrzebu osób spoza naszej parafii potrzebna jest zgoda na pogrzeb z parafii miejsca zamieszkania osoby zmarłej.
  • w przypadku pochówku na Cmentarzu Parafialnym (tzw. starym) wszystkie formalności związane z cmentarzem ustalamy w administracji cmentarza.
  • w przypadku pochówku na Cmentarzu Komunalnym (tzw. nowym) wszystkie formalności związane z pochówkiem ustalamy w kancelarii parafialnej, gdzie mieści się administracja cmentarza.

Permalink do tego artykułu: http://swietaanna.mkw.pl/?page_id=4838

WP Facebook Like Send & Open Graph Meta powered by TutsKid.com.