Powrót do Sakramenty

Małżeństwo

obraczkiCzas załatwienia formalności przedślubnych

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Nauki przedmałżeńskie

Najbliższe nauki rozpoczną się w październiku 2020 r.

więcej informacji: NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE W NASZEJ PARAFII (KLIKNIJ)

Poradnia Rodzinna
mgr Anna Powązka tel. 696421371
dyżury w czwartki w godz. 18.00-19.30
www.facebook.com/anna.powazka.96

Zapowiedzi
Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są w sumieniu obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.

Dokumenty

  • Metryka chrztu świętego wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza
  • Świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu)
  • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  • Dowód osobisty
  • Zaświadczenia sporządzone przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.

obraczkiPo zgłoszeniu się na 3 miesiące przed ślubem do kancelarii parafialnej, ma miejsce spisanie protokołu kanonicznego oraz danych na zapowiedzi. Należy bezpośrednio po tym zgłoszeniu odbyć spowiedź świętą przygotowującą do sakramentu małżeństwa (na początku spowiedzi należy powiedzieć iż jest to pierwsza spowiedź przedślubna).

Świadek ślubu
Do spisania aktu ślubu potrzebne są dane świadków (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania). Godną rzeczą jest, aby ci, którzy zostali wybrani na świadków, wcześniej odbyli również sakramentalną spowiedź, aby w czystości swego serca mogli towarzyszyć tym, przez których zostali wybrani.

Permalink do tego artykułu: http://swietaanna.mkw.pl/?page_id=62

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE

Ze względu na pracę metodą warsztatową, w kursie mogą uczestniczyćwyłącznie PARY Narzeczonych – nie ma możliwości udziału pojedynczychosób. Narzeczeni chętni do udziału w kursie muszą wypełnić formularzezgłoszeniowe. Wypełnienie i przesłanie formularzy przez oboje Narzeczonych na adres: katechizacjanarzeczonych@gmail.com rezerwuje miejsce na naszym kursie. Zgłoszenia przyjmujemy do 17.10 2020r , liczba miejsc jest ograniczona. Po wypełnieniu formularza, …