Powrót do Sakramenty

Chrzest

dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu świętego

  • świadectwo urodzenia dziecka (USC)
  • dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego

Informacje o chrzestnych

Prawo Kościoła wymaga aby przyjmujący chrzest, jeśli to możliwe, posiadał chrzestnego (por. kan. 872 KPK). Dla każdego dziecka należy wybrać jednego chrzestnego lub chrzestną lub dwoje chrzestnych (por. kan. 873 KPK). Zadania chrzestnych są w sposób jednoznaczny określone, ma on towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (kan. 872 KPK).
Można powiedzieć, że wymogi stawiane kandydatom na chrzestnych wynikają z charakteru ich zadań. Jeżeli rzeczywiście mają być osobami odpowiedzialnymi za rozwój i życie wiary swego „chrześniaka”, sami muszą być dojrzałymi i przykładnymi świadkami wiary. Nie może więc dziwić, że Kościół stawia im wysokie wymagania. Wynikają one z troski o odpowiednie wychowanie religijne osoby ochrzczonej, dokonujące się w sprzyjającej atmosferze dobrego przykładu dawanego przez najbliższych.
Zasadniczo wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka, którzy oczywiście swoją decyzję mogą dowolnie konsultować. Zadaniem duszpasterza jest jedynie sprawdzić czy przedstawieni kandydaci spełniają warunki określone przez Kościół i zatwierdzić wybór rodziców, jeśli nie ma zastrzeżeń.
Wybrani przez rodziców dziecka do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego muszą udać się do kancelarii parafii miejsca zamieszkania (nie zameldowania) i poprosić o wystawienie dokumentu poświadczającego, że mogą być dopuszczeni do tej godności.
Można wybrać dwoje chrzestnych, matkę chrzestną i ojca chrzestnego.

Do przyjęcia zadania ojca chrzestnego bądź matki chrzestnej może być dopuszczony/a osoba która:

  • Ukończyła 16 lat
  • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjęła już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
  • Jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej
  • Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Czas zgłoszenia do kancelarii parafialnej

Co najmniej na trzy tygodnie przed zamierzonym terminem chrztu świetego.

Czas chrztu świętego w naszej parafii

III niedziela miesiąca – chrzest udzielany jest podczas Mszy Św. o godz. 12:00,

w pozostałe niedziele – chrzest udzielany jest bezpośrednio po zakończonej Mszy Św. o godz. 12.oo.

Konferencje dla rodziców i chrzestnych (obowiązkowe) w sobotę przed niedzielą chrztu (III Niedziela miesiąca) o godz. 19:30 w salach na plebanii.

Terminy konferencji w roku 2022:
16.07; 20.08; 17.09; 15.10; 19.11; 17.12

Rzeczy potrzebne do chrztu świętego:
(można nabyć w kancelarii parafialnej)

  • świeca chrztu
  • biała szata

Permalink do tego artykułu: http://swietaanna.mkw.pl/?page_id=51

WP Facebook Like Send & Open Graph Meta powered by TutsKid.com.