Sakramenty

Permalink do tego artykułu: http://swietaanna.mkw.pl/?page_id=49

Bierzmowanie

W naszej parafii do bierzmowania przygotowują się uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz starsza młodzież. Spotkania przygotowujące do przyjęcia tego sakramentu, odbywają się w ustalonym porządku i są niezależne od katechezy prowadzonej w szkole. Kurs przygotowania do sakramentu bierzmowania w naszej parafii trwa dwa lata. Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania jest ks. Radosław …

Chrzest

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu: świadectwo urodzenia dziecka (USC) dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania) zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego Chrzestni Prawo Kościoła wymaga aby przyjmujący chrzest, jeśli to możliwe, posiadał chrzestnego (por. kan. 872 KPK). Dla każdego dziecka należy wybrać jednego …

I Komunia Święta

Terminy spotkań dzieci i rodziców przygotowujących się do sakramentu I Komunii Świętej podamy niebawem. Prosimy o śledzenie naszej strony oraz zapoznawanie się z ogłoszeniami parafialnymi.

Małżeństwo

Czas załatwienia formalności przedślubnych Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Nauki przedmałżeńskie Najbliższe nauki rozpoczną się w październiku 2020 r. więcej informacji: NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE W NASZEJ PARAFII (KLIKNIJ) Poradnia Rodzinna mgr Anna Powązka tel. 696421371 dyżury w czwartki w godz. 18.00-19.30 www.facebook.com/anna.powazka.96 Zapowiedzi Każde …

Namaszczenie

Udzielenie sakramentu chorych nie ma na celu wyłącznie przygotowania człowieka na śmierć, lecz również umocnienie go w jego cierpieniach. W naszej parafii z wizytą do chorych ksiądz z naszej parafii udaje się w pierwsze piątki miesiąca lub w innych terminach, ustalonych wcześniej z chorymi lub ich opiekunami. Sakramentu chorych ksiądz udziela na wyraźną prośbę samego …

Sakrament Pokuty

Sakrament pokuty Kościół katolicki uczy, że Bóg przez posługę upoważnionego kapłana obdarowuje przebaczeniem ochrzczonego grzesznika, jeżeli ten żałuje za grzechy, wyznaje je i jest gotowy za nie zadośćuczynić. Obdarowuje go też mocą potrzebną do rozpoczynania „od początku” (por. Mt 18, 18; J 20, 20-24). Kto jest świadom popełnienia ciężkiego grzechu, zobowiązany jest przyjąć sakrament pokuty. …