Powrót do Grupy duszpasterskie

Zespół parafialny CARITAS

Caritas w naszej parafii zajmuje się opieką nad osobami potrzebującymi z naszej parafii. Działaniami Caritas są:

  • Doraźna pomoc najbardziej potrzebującym
  • Świąteczna pomoc ubogim rodzinom
  • Współpraca z Gminą przy świadczeniach pomocy materialnej
  • Organizowanie comiesięcznych spotkań dla osób potrzebujących

Pracą Caritasu koordynuje ks. Paweł Zienkiewicz wraz z osobami świeckimi.

Permalink do tego artykułu: http://swietaanna.mkw.pl/?page_id=3770