Powrót do Sakramenty

Sakrament Pokuty

Sakrament pokuty

Kościół katolicki uczy, że Bóg przez posługę upoważnionego kapłana obdarowuje przebaczeniem ochrzczonego grzesznika, jeżeli ten żałuje za grzechy, wyznaje je i jest gotowy za nie zadośćuczynić. Obdarowuje go też mocą potrzebną do rozpoczynania „od początku” (por. Mt 18, 18; J 20, 20-24). Kto jest świadom popełnienia ciężkiego grzechu, zobowiązany jest przyjąć sakrament pokuty. Ale też innych chrześcijan zachęca się do regularnego przystępowania do tego sakramentu. Jest on bowiem ogromną pomocą w życiu chrześcijańskim.

Spowiedź w naszej parafii:

  • przed i podczas każdej Mszy Św.
  • na 15 min. przed pogrzebem
  • w pierwszy piątek miesiąca na 15 min. przed każdą Mszą Św. oraz w trakcie Mszy Św.

Permalink do tego artykułu: http://swietaanna.mkw.pl/?page_id=53