Powrót do Sakramenty

Sakrament Pokuty

Sakrament pokuty

Kościół katolicki uczy, że Bóg przez posługę upoważnionego kapłana obdarowuje przebaczeniem ochrzczonego grzesznika, jeżeli ten żałuje za grzechy, wyznaje je i jest gotowy za nie zadośćuczynić. Obdarowuje go też mocą potrzebną do rozpoczynania „od początku” (por. Mt 18, 18; J 20, 20-24). Kto jest świadom popełnienia ciężkiego grzechu, zobowiązany jest przyjąć sakrament pokuty. Ale też innych chrześcijan zachęca się do regularnego przystępowania do tego sakramentu. Jest on bowiem ogromną pomocą w życiu chrześcijańskim.

Spowiedź w naszej parafii:

  • przed i podczas każdej Mszy Św.
  • na 15 min. przed pogrzebem
  • w pierwszy piątek miesiąca na 15 min. przed każdą Mszą Św. oraz w trakcie Mszy Św.

GRAFIK SPOWIEDZI

19 MARCA – 25 MARCA 2023 R.

19 MARCA 2023
IV NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

7:00 ks. Paweł, ks. Proboszcz, ks. Mariusz
9:00 ks. Mariusz, ks. Paweł, ks. Karol
10:30 ks. Paweł, ks. Proboszcz, ks. Profesor
12:00 ks. Mariusz, ks. Paweł, ks. Karol
13:15 ks. Karol, ks. Mariusz, ks. Proboszcz
18:30 ks. Karol, ks. Mariusz, ks. Proboszcz
20:00 ks. Karol, ks. Proboszcz, ks. Paweł
20 MARCA 2023, PONIEDZIAŁEK, UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA
7:00 ks. Karol
8:00ks. Mariusz
9:00Ks. Paweł
17:30ks. Karol
18:30ks. Proboszcz
21 MARCA 2023, WTOREK
7:00 ks. Proboszcz
8:00 ks. Karol
18:30 ks. Karol
22 MARCA 2023, ŚRODA
7:00 ks. Mariusz
8:00 ks. Proboszcz
18:30 ks. Mariusz
23 MARCA 2023, CZWARTEK
7:00 ks. Proboszcz
8:00 ks. Mariusz
18:30 ks. Paweł
24 MARCA 2023, PIĄTEK
7:00 ks. Paweł
8:00 ks. Karol
18:30 ks. Mariusz, ks. Proboszcz
25 MARCA 2023, SOBOTA, UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA NMP
7:00 ks. Paweł
8:00 ks. Paweł
9:00 Ks. Mariusz
17:30 ks. Proboszcz
18:30 ks. Karol

Permalink do tego artykułu: https://swietaanna.mkw.pl/?page_id=53