Sakramenty

Permalink do tego artykułu: https://swietaanna.mkw.pl/?page_id=49

Bierzmowanie

W naszej parafii do bierzmowania przygotowują się uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz starsza młodzież. Spotkania przygotowujące do przyjęcia tego sakramentu, odbywają się w ustalonym porządku i są niezależne od katechezy prowadzonej w szkole. Kurs przygotowania do sakramentu bierzmowania w naszej parafii trwa dwa lata. Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania jest ks. Paweł …

Chrzest

dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu świętego świadectwo urodzenia dziecka (USC) dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania) zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego Informacje o chrzestnych Prawo Kościoła wymaga aby przyjmujący chrzest, jeśli to możliwe, posiadał chrzestnego (por. kan. 872 KPK). Dla każdego dziecka …

I Komunia Święta 2024r.

TERMINY MSZY PRZYGOTOWUJĄCYCH DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ: Najbliższe spotkanie 14.04.2024r. g. 16:00 Odbiór strojów komunijnych będzie możliwy w najbliższą sobotę 13 kwietnia począwszy od godz. 9.oo.     PLANOWANY TERMINARZ : Rocznica I Komunii świętej – dla wszystkich szkół: 4.05.2024 (sobota) o godz. 10:00 I Komunia św. dla SP nr 1 – 11.05.2024 (sobota) o godz. 10:00 …

Małżeństwo

Czas załatwienia formalności przedślubnych Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Śluby błogosławimy w naszej parafii w soboty. Nauki przedmałżeńskie Wszystkie informacje o naukach przedmałżeńskich w naszej parafii znajdują się na stronie:NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE w naszej parafii Pozostałe nauki przedmałżeńskie w Archidiecezji Warszawskiej Wykaz kursów w …

Namaszczenie chorych

Udzielenie sakramentu chorych nie ma na celu wyłącznie przygotowania człowieka na śmierć, lecz również umocnienie go w jego cierpieniach. W naszej parafii z wizytą do chorych ksiądz udaje się w pierwsze piątki miesiąca lub w innych terminach, ustalonych wcześniej z chorymi lub ich opiekunami. Sakramentu chorych ksiądz udziela na wyraźną prośbę samego chorego lub opiekuna …

Sakrament Pokuty

Sakrament pokuty Kościół katolicki uczy, że Bóg przez posługę upoważnionego kapłana obdarowuje przebaczeniem ochrzczonego grzesznika, jeżeli ten żałuje za grzechy, wyznaje je i jest gotowy za nie zadośćuczynić. Obdarowuje go też mocą potrzebną do rozpoczynania „od początku” (por. Mt 18, 18; J 20, 20-24). Kto jest świadom popełnienia ciężkiego grzechu, zobowiązany jest przyjąć sakrament pokuty. …

WP Facebook Like Send & Open Graph Meta powered by TutsKid.com.