Sakramenty

Permalink do tego artykułu: https://swietaanna.mkw.pl/?page_id=49

Bierzmowanie

W naszej parafii do bierzmowania przygotowują się uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz starsza młodzież. Spotkania przygotowujące do przyjęcia tego sakramentu, odbywają się w ustalonym porządku i są niezależne od katechezy prowadzonej w szkole. Kurs przygotowania do sakramentu bierzmowania w naszej parafii trwa dwa lata. Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania jest ks. Radosław …

Chrzest

dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu świadectwo urodzenia dziecka (USC) dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania) zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego Informacje o chrzestnych Prawo Kościoła wymaga aby przyjmujący chrzest, jeśli to możliwe, posiadał chrzestnego (por. kan. 872 KPK). Dla każdego dziecka należy …

I Komunia Święta

Zakończyliśmy uroczystości I Komunii Świętej w roku 2021. Informacje dot. I Komunii Świętej w 2022r. zostaną podane po wakacjach.

Małżeństwo

Czas załatwienia formalności przedślubnych Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Nauki przedmałżeńskie Wszystkie informacje o naukach przedmałżeńskich znajdują się na stronie:NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE w naszej parafii Wiosenne nauki ruszyły w marcu. Dla chętnych narzeczonych planujemy następny kurs przedmałżeński w czerwcu. Chętnych zapraszamy do kontaktu z …

Namaszczenie

Udzielenie sakramentu chorych nie ma na celu wyłącznie przygotowania człowieka na śmierć, lecz również umocnienie go w jego cierpieniach. W naszej parafii z wizytą do chorych ksiądz z naszej parafii udaje się w pierwsze piątki miesiąca lub w innych terminach, ustalonych wcześniej z chorymi lub ich opiekunami. Sakramentu chorych ksiądz udziela na wyraźną prośbę samego …

Sakrament Pokuty

Sakrament pokuty Kościół katolicki uczy, że Bóg przez posługę upoważnionego kapłana obdarowuje przebaczeniem ochrzczonego grzesznika, jeżeli ten żałuje za grzechy, wyznaje je i jest gotowy za nie zadośćuczynić. Obdarowuje go też mocą potrzebną do rozpoczynania „od początku” (por. Mt 18, 18; J 20, 20-24). Kto jest świadom popełnienia ciężkiego grzechu, zobowiązany jest przyjąć sakrament pokuty. …