Powrót do Sakramenty

Małżeństwo

Czas załatwienia formalności przedślubnych

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
Śluby błogosławimy w naszej parafii w soboty.

Nauki przedmałżeńskie

Wszystkie informacje o naukach przedmałżeńskich w naszej parafii znajdują się na stronie:
NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE w naszej parafii

Pozostałe nauki przedmałżeńskie w Archidiecezji Warszawskiej
Wykaz kursów w Archidiecezji Warszawskiej 

Poradnia Rodzinna

Poradnia Rodzinna
mgr Anna Powązka tel. 696 421 371
dyżury w salach parafialnych (wejście jak do kancelarii)
we czwartki w godz. 18.00-19.30

KONTAKT Z PORADNIĄ

Zapowiedzi

Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są w sumieniu obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.

Dokumenty

  • Metryka chrztu świętego wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza
  • Świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu)
  • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  • Dowód osobisty
  • Zaświadczenia sporządzone przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.

Po zgłoszeniu się na 3 miesiące przed ślubem do kancelarii parafialnej, ma miejsce spisanie protokołu kanonicznego oraz danych na zapowiedzi.

Świadek ślubu

Do spisania aktu ślubu potrzebne są dane świadków (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania). Godną rzeczą jest, aby ci, którzy zostali wybrani na świadków, wcześniej odbyli również sakramentalną spowiedź, aby w czystości swego serca mogli towarzyszyć tym, przez których zostali wybrani.

Permalink do tego artykułu: https://swietaanna.mkw.pl/?page_id=62

Nauki przedmałżeńskie

W naszej parafii prowadzimy dwa rodzaje kursów:1. NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ 2. RADOŚĆ I NADZIEJA Oba kursy są zaakceptowane przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej. Nauki prowadzone są przez małżeństwa, które mają odpowiednie przeszkolenie oraz pozwolenie wydane przez Archidiecezję Warszawską. Każdemu kursowi towarzyszy ksiądz z parafii. PLANOWANE KURSY Kurs RADOŚĆ I NADZIEJA jesień 2024 Zapisy i …

WP Facebook Like Send & Open Graph Meta powered by TutsKid.com.