Powrót do Parafia

Biblioteka parafialna

Biblioteka parafialna istnieje w parafii św. Anny z przerwami od 1927 roku, czyli od chwili założenia Oddziałów Katolickich Stowarzyszeń ówczesnej Ligi Katolickiej przez proboszcza parafii ks. Prałata Mariana Tokarzewskiego. W sekcji bibliotecznej pracowały członkinie Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet.

Biblioteka Parafialna znajduje się obecnie na terenie przykościelnym, w Domu Parafialnym. Zbiory obejmują książki religijne i katolickie, literatury klasycznej, historycznej i patriotycznej, niektóre Dokumenty Kościoła Katolickiego.

Zasób Biblioteki liczy obecnie około 5 tysięcy książek.

Biblioteka ma za cel poszerzanie wiedzy i pogłębienie wiary katolickiej Czytelników oraz edukację w szerszym zakresie. Jest prowadzona na zasadach wolontariatu.
Czynna w każdą niedzielę w godzinach 10.00 -12.00.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z całego księgozbioru Biblioteki oraz do współpracy przy upowszechnianiu czytelnictwa.

Permalink do tego artykułu: https://swietaanna.mkw.pl/?page_id=5432

WP Facebook Like Send & Open Graph Meta powered by TutsKid.com.