Powrót do Cmentarze

Cmentarz Komunalny

Godziny otwarcia: godz. 7:00 – 19:00.

Kancelaria cmentarza komunalnego we wsi Szczęsne mieści się w kancelarii parafialnej. Sprawy związane z cmentarzem komunalnym:

  • nabycie prawa do nowego miejsca na cmentarzu (po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikami cmentarza oraz wspólnym wyznaczeniu nabywanego miejsca)
  • przedłużenie prawa do miejsca na cmentarzu (należy przyjść do kancelarii z kwitem potwierdzającym nabycie danego miejsca)
  • usługa grabarską podczas pochówku (należy przyjść do kancelarii z aktem zgonu, kwitem potwierdzającym miejsce na cmentarzu oraz dokumentem przeznaczonym dla administracji cmentarza wówczas uiszczana jest opłata grabarska)
  • zgłoszenie prac kamieniarskich (po wcześniejszym skontaktowaniu się z pracownikami cmentarza)

Kontakt (22) 724-06-11 (tel. czynny w godzinach pracy kancelarii parafialnej).

Wyszukiwarka Osób Zmarłych spoczywających na Cmentarzu Komunalnym TUTAJ

Permalink do tego artykułu: https://swietaanna.mkw.pl/?page_id=4821

WP Facebook Like Send & Open Graph Meta powered by TutsKid.com.