Powrót do Cmentarze

Cmentarz komunalny

Godziny otwarcia: godz. 7:00 – 20:00.

Kancelaria cmentarza komunalnego we wsi Szczęsne mieści się w kancelarii parafialnej. Sprawy związane z cmentarzem komunalnym:

  • nabycie prawa do dzierżawy nowego miejsca na cmentarzu (po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikami cmentarza oraz wspólnym wyznaczeniu dzierżawionego miejsca)
  • przedłużenie prawa do dzierżawy miejsca na cmentarzu (należy przyjść do kancelarii z kwitem potwierdzającym dzierżawę danego miejsca)
  • usługa grabarska podczas pochówku (należy przyjść do kancelarii z aktem zgonu, kwitem potwierdzającym miejsce na cmentarzu oraz dokumentem przeznaczonym dla administracji cmentarza wówczas uiszczana jest opłata grabarska)
  • zgłoszenie prac kamieniarskich (po wcześniejszym skontaktowaniu się z pracownikami cmentarza)

Kontakt (22) 724-06-11 (tel. czynny w godzinach pracy kancelarii parafialnej).

Wyszukiwarka Osób Zmarłych spoczywających na cmentarzu komunalnym TUTAJ

Permalink do tego artykułu: https://swietaanna.mkw.pl/?page_id=4821

WP Facebook Like Send & Open Graph Meta powered by TutsKid.com.