Niedziela Słowa Bożego, 26.01.2020r.

W Misericordia et misera papież Franciszek proponował wspólnotom kościelnym (nie tylko parafiom, lecz także ruchom kościelnym), by wyznaczyły sobie konkretny i szczególny czas, w którym dałoby się wprowadzić w życie ideę doświadczenia Miłosierdzia Bożego poprzez modlitewny kontakt z Pismem Świętym. Byłoby właściwe, aby każda wspólnota w jedną niedzielę roku liturgicznego mogła ponowić zaangażowanie w rozpowszechnianie, poznanie i pogłębioną znajomość Pisma Świętego: jedna niedziela w całości poświęcona Słowu Bożemu, aby zrozumieć niewyczerpalne bogactwo pochodzące z tego nieustannego dialogu między Bogiem a jego ludem. Nie wydaje się, by ta zachęta została podjęta w wielu miejscach i środowiskach. Dlatego 30 września 2019 r. Papież w motu proprio Aperuit illis wskazał wspólną dla całego Kościoła datę takiego obchodu: III Niedzielę Zwykłą, która winna być obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. Papież zwraca uwagę na kontekst już podejmowanych w tym okresie roku liturgicznego działań Kościoła: Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan i Dnia Judaizmu7 , które powinny być potraktowane jako naturalny kontekst Niedzieli Słowa Bożego.

W naszej Parafii o godz. 18.00 odbędą się Nieszpory przeznaczone na Niedzielę Słowa Bożego.

Po Nieszporach odbędzie się Msza Święta o godz. 18.30 z rozbudowaną Liturgią Słowa.

Zapraszamy wszystkich Parafian

Mogą Cię zainteresować...

Permalink do tego artykułu: https://swietaanna.mkw.pl/?p=3795