1% podatku na parafialny Caritas

Nieśmy pomoc tam, gdzie jej najbardziej potrzeba”.

Zachęcamy do przekazywania 1% podatku na rzecz parafialnego zespołu Caritas. Aby zadysponować na rzecz parafialnego Caritas kwotą jednego procenta swojego podatku dochodowego należy:

  • znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”;

  • wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas AW –  0000225750;

  • wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

W następnej części zeznania zatytułowanej „Informacje uzupełniające”:

  • pod odpowiednią pozycją wskazać ten cel: GRODZISK MAZ. ŚW. ANNA

  • pod następną pozycją przez postawienie krzyżyka wyrazić zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy do Caritas AW Twojego imienia, nazwiska, adresu i wysokości przekazanej kwoty, co umożliwi zadysponowanie środkami na cel szczegółowy .

Permalink do tego artykułu: https://swietaanna.mkw.pl/?p=2293